search slide
search slide
pages bottom

Polskie firmy za granicą

Polskie firmy za granicą

Jak reklamują swoje produkty Polskie firmy za granicą? Niektórzy zadają sobie takie pytanie. Reklama za granicą, wygląda bardzo podobnie jak u nas. Firmie z innego kraju, jest o tyle ciężej, że odbiorcy wolą zazwyczaj bardziej swój rodzimy produkt. Oczywiście mowa tu o krajach „Zachodnich”. W Polsce większość konsumentów woli wybrać produkt zagraniczny, niż krajowego producenta. Chyba nam to zostało jeszcze ze starego ustroju politycznego. Wtedy wszyscy marzyli o przedmiotach z zagranicy, szczególnie z zachodniej. Firmy reklamują się za granicą naszego państwa, dzięki znanym osobistością. Często znany sportowiec reklamuje nasz rodzimy produkt, na rynku zagranicznym. Taka reklama budzi zainteresowanie, a znana twarz reklamująca produkt, wzbudza zaufanie u przyszłego potencjalnego nabywcy. Reklama produktu poza granicami kraju, jest zazwyczaj droższa. Trzeba się bardziej postarać, aby zainteresować konsumentów nowym nieznanym na ich rynku produktem. Potrzeba do tego sporych zasobów pieniężnych.

Czy reklama jest ważna dla firmy?

Czy reklama jest ważna dla firmy?

Podstawą każdego przedsiębiorstwa, czy to prywatnego, państwowego czy też spółdzielczego jest sprzedaż towarów i usług. To jest to, co generuje przychód, a więc w konsekwencji, po odliczeniu wszystkich kosztów, również zysk, pojęcie kluczowe. Skąd jednak brać klientów na nasze wytwory? Odpowiedzią jest szeroko pojęta reklama. Przy dużym budżecie, reklama w telewizji, przy mniejszym, w radiu i w prasie, w pozostałych przypadkach skoncentrowana na Internecie. Bez reklamy nie może być mowy o sprzedaży, bo i skąd klient mógłby się dowiedzieć o firmie? Niektórzy powiedzieliby, że od znajomych, ale przecież ci znajomi też musieli się o niej gdzieś kiedyś w jakiś sposób dowiedzieć. Na pewno dzięki reklamie. Warto więc przeznaczyć cześć budżetu na marketing dzięki temu zyski naszego przedsiębiorstwa nabiorą rozpędu. Bez reklamy firma nie ma jak się rozwijać, jej marka pozostaje bez żadnej wartości, jej wizerunek praktycznie nie istniejący. Obecnie dział marketingu powinien mieć pierwszeństwo w każdej firmie.