search slide
search slide
pages bottom

Główne zadania mediów

Główne zadania mediów

Przede wszystkim mają informować, choć każdy uważny odbiorca zauważy, że media coraz częściej pretendują do roli komentatora. Zasadniczo jednak ich funkcja polega na przekazywaniu wiadomości swoim odbiorcom. Co więcej, powinny w czasie realizowania tego zadania kierować się przede wszystkim zasadą obiektywizmu. Jak wygląda to w praktyce? Każdy może ocenić sam, choć nawet medioznawcy oraz dziennikarze z wieloletnim doświadczeniem mówią, że obiektywizm to ideał. I jak każdy ideał raczej pozostaje nieosiągalny. Wracając jednak do zadań mediów, należy zaznaczyć, że są one ważnym elementem budowania życia społecznego. Przekazują informację od władzy do obywateli, ale pozostają także rzecznikiem tych ostatnich. Poza tym media umożliwiają swoim odbiorcom kontakt z dziedzictwem kulturowym oraz tradycją, przypisaną miejscu, w którym żyją. Pomagają budować relacje społeczne, ale coraz częściej obarcza się je przynajmniej częściową odpowiedzialnością za osłabienie prawdziwych kontaktów międzyludzkich.